Инструмени и аксесоари за строителство и ремонт
СЕМЕЕН БИЗНЕС

100%

ПОЛСКИ КАПИТАЛ

Компанията ни е най-големия производител и дистрибутор на инструменти и аксесоари за ремонт и строителство в Полша. Нашите брандове HARDY, SCLEY и KUSSNER могат да бъдат намерени в над 1500 дистрибутори в страната, включително и най-големите строителни хипермаркети. Нашият отдел продажби е изцяло ориентиран към потребителя, като нашата цел е по възможност да доставяме стоките на следващия ден. За нас е удоволствие да ви запознаем с нашите продукти и политика на продажби.

НАШИТЕ БРАНДОВЕ
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ НАД

2 500

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПРОДУКТИ


ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕМОНТ


АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ


СПЕЦИАЛИЗАНИ ПРЕДПАЗНИ ЛЕНТИ И ТИКСА


ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ

Produkty » HARDY » Maski ochronne

,,KAEM sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Baranowie, informuje, iż wprowadzona do obrotu maska filtrująca Hardy 1500-680010, FFP3, kod EAN 5905061051020 (z zaworkiem) nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/6867EWG, w zakresie oporu oddychania (wdechu i wydechu) dla badanej klasy ochrony (FFP3), co stwarza zagrożenie ograniczonego dopływu tlenu w trakcie użytkowania wyrobu i może powodować konieczność ściągnięcia wyrobu z twarzy, a zatem przedostania się do płuc, zanieczyszczonego powietrza oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP3); maska filtrująca Hardy 1500-700010, FFP2, kod EAN 5905061067687 i maska filtrująca Hardy 1500-720020, FFPI, kod EAN 5905061067700, nie spełniają zasadniczych wymagań załącznika II ww. rozporządzenia, w zakresie penetracji mgłą oleju parafinowego dla badanej klasy ochrony (maksymalny stopień wytrzymałości materiału filtracyjnego na destrukcyjne działanie zanieczyszczeń obecnych w powietrzu), co stwarza zagrożenie braku zapewnienia odpowiedniej ochrony użytkownikowi przed zanieczyszczonym powietrzem oraz z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP2, FFPI); maska filtrująca Hardy 1500-640010, FFPI, kod EAN 5905061051006 nie spełnia zasadniczych wymagań określonych w załączniku II rozporządzenia 201 6/425, z uwagi na brak oznaczenia symbolu NR lub R przy wskazanej klasie ochrony (FFP l ). Ponadto w wyrobach stwierdzono niezgodności formalne, z uwagi na brak symbolu identyfikującego typ półmaski; brak numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny zgodności wyrobu; brak w instrukcji użytkowania ostrzeżenia, że półmaska filtrująca do ochrony przed cząstkami, nie powinna być używana dłużej niż w ciągu jednej zmiany roboczej; brak objaśnień piktogramów dotyczących warunków przechowywania (temperatura i wilgotność); brak deklaracji zgodności UE i certyfikatu oceny typu UE i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów"

1500-720020

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019

1500-640010

Data produkcji: 10.01.2018
Data ważności: 09.01.2023

1500-680010

Data produkcji: 31.05.2015
Data ważności: 30.05.2022

1500-700010

Data produkcji: 25.04.2015
Data ważności: 25.04.2019


Хардекс ЕООД
Бизнес център
“Транскапитал” Бул. “Ботевградско шосе”247
София 1517
Тел.: 02 94 24 641
Факс: 02 94 24 642
Е-mail: office@hardex.bg

Офис / Консултация
Търговски представител,

София 0884 630944
Търговски представител, Западна България
0886 006804
Търговски представител, Централна Южна България
0882 524000

Търговски представител,
Югоизточна България
0884 649669
Търговски представител,
Североизточна България
0885 552747
Търговски представител,
Централна Северна България
0884 648445