Инструмени и аксесоари за строителство и ремонт
ПРОДАЖБИ

Ние подхождаме към нашите клиенти индивидуално, според техните нужди.

Въз основа на нуждите и очакванията на нашите клиенти, ние можем да предложим индивидуални оферти за поръчка и специални отстъпки, както и да адаптираме нашите общи условия към спецификата на всеки клиент.


Ние предлагаме високо ниво на цялостно обслужване, с пълната подкрепа от страна на нашия екип по продажбите.

Друго предимство, което ни отличава от конкуренцията, са нашите специално разработени стелажи за излагане на стоките.

Тези стелажи не отнемат допълнително време или ангажираност от страна на служителите.

Благодарение на оптимизираното позициониране на продуктите, графичния дизайн и цветовата схема, стелажите улесняват избора на подходящи работни инструменти от клиента. Цветовата схема, използвана при подреждане на стоките върху стелажите ни, е допълнена с цветови индекс на етикета на всеки продукт.

По желание на клиента, ние можем да предложим различни стелажи за стоките, адаптирани спрямо мястото, с което разполага търговския обект, както и естеството на продажбите. При поръчка на наши стелажи, клиентът заплаща само закупените стоки, тъй като стелажите се предоставят безплатно.

Продажбите се стимулират допълнително както от редовните, така и от извънредните рекламни кампании, които организираме.

Оптимизация на продуктите

спрямо индивидуалните нужди на клиента


Различни стелажни решения според мястото на разполагането им в

търговския обект


Промоционални кампании

стимулиращи продажбите


Безплатни стелажи за излагане на стоките

Плащате само за продуктите

Нашите системи за подреждане и излагане на продуктите

 

 

KAEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Baranowie informuje, iż szlifierka kątowa GRöNE 2524-820850 GAGV 8-125, kod EAN 5905061067496 nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na niewytrzymałą konstrukcję osłony i niestabilne jej zamocowanie oraz zaprojektowanie i wykonanie szlifierki tak, iż stwarza ryzyko powstania pożaru lub przegrzania poprzez dostęp do części czynnych (szczotek) powstały w wyniku uszkodzenia osłony. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Хардекс ЕООД
Бизнес център
“Транскапитал” Бул. “Ботевградско шосе”247
София 1517
Тел.: 02 94 24 641
Факс: 02 94 24 642
Е-mail: office@hardex.bg

Офис / Консултация
Търговски представител,

София 0884 630944
Търговски представител, Западна България
0886 006804
Търговски представител, Централна Южна България
0882 524000

Търговски представител,
Югоизточна България
0884 649669
Търговски представител,
Североизточна България
0885 552747
Търговски представител,
Централна Северна България
0884 648445